Samu’t sari

Mga Tanong Mula sa Puntod

Posted on Nobyembre 4, 2006. Filed under: Mahahalagang bagay, pamilya, Samu't sari |

Naririnig kaya kami ng mga buto at kalansay na nasa loob ng mga nitso? Nababasa kaya nila ang kahungkagan ng mga panalangin na ginagawa lamang orasyon? Nararamdaman kaya nila na ang mga ito’y para lamang masabi ng mga nakakakita na sila ay banal at maka-Diyos kahit di naman makita sa gawa ang kabutihang nagmumula sa Diyos?

Binabantayan ang patay dahil sa inihain at inihanda ng buhay na di man lamang naaalalang dalawin o kumustahin o pasalamatan kaya. Ano kaya ang sasabihin ng kabiyak na kinain na ng lupa (kung ito nga’y makakapagsalita pa) sa kaawaawang lagay ng naiwan? Sabi ng nabubuhay, nais niyang gawin ang mga bagay para sa mga itinatangi nang sa gayon balang araw ay maalala ang kanyang mga ginawa para sa kanila. Pero heto ngang buhay siya ay napakadalang ang pagdalaw at ang pag-alala. Nararamdaman kong baka sa ilang panahon lamang matapos ng pagpanaw ay malimot na siya at di man lamang mabanggit gaya rin ng iba pang yumao na.

Ano ang kwenta ng pangngiti sa mga tila prinsesa, reyna at hari kung ang bawat paggalaw ng iba ay may kahulugan? Anong kwenta ang isiping magbabago pa ang mga ganitong klaseng tao kung maligalig talaga ang takbo ng pag-iisip at puno ng pananaghili ang puso? Dahil kaya sa ano ang lamig na ipinapakita kung walang malinaw na dahilan? Pagkatapos ng mainit na pagtulong ay isang walang buhay na pagtitig ang katumbas? Sadya kayang mapag-imbot at palalo? O di kaya nama’y may salang ginawa? Nagnakaw kaya, o naghabi ng kasinungalingan?

Totoo kaya na sa Araw ng Patay ay bumababá ang mga kaluluwa? Paanong bababá kung nasa ilalim ng lupa? Kung totoo man, nakikita kaya ng lumisan ang pagsusumikap na dalawin ang kanyang puntod at ang pag-alay ng bulaklak at kandila? Nasisiyahan kaya sa mga nakikita? Yumayakap kaya sila kahit hindi maramdaman? O nagbibigay man lamang ng isang damping halik sa pisngi ng mga iniwang minamahal?

Advertisements
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...